Mässor och marknader

Larsmäss  i Järnboås                                         8-9 augustus   2020

Sy och hantverk i Rättvik                                  12-13 september  2020

Sy och hantverksfestivalen i Umeå                 25-27 september 2020

Sy och hantverksfestivalen i Stockholm         23-25 oktober 2020