Marknader och Mässor

Sy- och Hantverksfestivalen I:

– Stockholm        14-16 februari 2020
– Umeå                 25-27 september 2020
– Stockholm        23-25 oktober 2020